چگونه با دختر همجنس دوست شوم؟

روند همجنس گرایی در روح و ذات هرزنی هست

کمالات و زبیایی زن آنچنان بی کران است که زن ها پس از رابطه با زن دیگر نمیتوانند آنرا فراموش کنند و خواستار دوباره آن هستند

این حالت در عرف خارج به لذت دو عالم معروف است

دلیلی برای ترس از همجنس زن وجود ندارد ، همانطور که برای شما بانوی محترم سکس با یک مرد میتواند لذت بخش باشد ، ارتباط بدنی و جنسی با یک زن دنبایی از لذت است

aa

بدانید که فقط یک زن است که میتواند یک زن را به طور کامل درک کند

در جوامع آزاد این غریزه به مرحله ظهور میرسد و زنان مخصوصا آنها که همسر دارند بدنبال شریک سومی هستند که در رابطه زناشویی آنرا وارد کنند که به آن 

MFF  یا FMF

گفته میشود

به یاد داشته باشید تا این رابطه را برای یک بار تجربه نکنید هیچگاه نمیدانید که آن چیست . اجازه دهید احساس شما قضاوت کند که این نوع رایطه شیرین بود یا خیر

قدم اول را بردارید و در سایت های مثل

craigslist

یک آگهی بزنید و بگویید مایل به ملاقات با یک خانم هستید

اگر بدنبال خانم با حالت فاعل و مردانه هستید به لفظ

Dom یا Butch

اشاره کنید

اگر بدنبال زنی با حالت زنانه و لطیف هستید به لفظ

Femm

اشاره کنید

باور نمیکنید که چقدر پاسخ دریافت میکنید ، در قدم بعدی سعی کنید در یک کافی شاپ قرار و همدیگر را ملاقات کنید

توجه کنید که پسران و مردان هم ممکن است به دروغ خود را زن معرفی یا زوج هایی باشند که دنبال دختر میگردند ، همیشه از هویت زن  بودن طرف اطمینان حاصل کنید، برای این قضیه میتوانید از وب کم یا تلفن استفاده کنید و یا از او بخواهید که عکسی در حالت خاص که شما مشخص میکنید برای شما بگیرد و بفرستد تا مطمئن شوید طرف مرد نمی باشد  

موفق باشید

C.J._and_Abby_kiss_(screencap_of_LA_Law_episode)

هرگونه  کپی و استفاده از مطالب این سایت  منوط به اجازه از نویسندگان این سایت است مطالب طبق قانون دارای حق تالیف میباشند و متخلفین قابل پیگرد قانونی خواهند بود

Advertisements